12/4/10

stylestalker (lookbook)
PH: ZANITA, via her blog zanitazanita
MODEL: BAMBI NORTHWOOD-BLYTH

0 Comments:

Post a Comment